top of page

Waarom waterzijdig inregelen

waarom%20waterzijdig%20inregelen%20(bewe

Een slecht ingeregelde CV installatie verlaagt het wooncomfort en verhoogt de energiekosten.Wanneer een installatie door goed waterzijdig in te regelen in balans is, zal het wooncomfort juist toenemen en werkt de warmteopwekker optimaal. Dit zorgt voor lagere energiekosten en een vermindering van de CO2 uitstoot. Hierdoor zal de energieprestatie van de woning toenemen!!!

Waterzijdig inregelen - Goed en slecht.p

Op het moment dat uw CV-installatie niet waterzijdig is ingeregeld, krijgen de radiatoren die het dichtst bij de cv-ketel zijn geplaatst het snelst en het meeste warme water. Dit in tegenstelling tot de radiatoren die verder weg zijn geplaatst. Hierdoor worden deze radiatoren vaak niet tot nauwelijks warm: er ontstaat een onbalans.

Deze onbalans zorgt ervoor dat uw woning ongelijkmatig opwarmt en dat sommige ruimtes nauwelijks of zelfs helemaal niet warm worden. Dit kan erg vervelend zijn, helemaal als het om ruimtes gaat waar u het wel graag warm wilt hebben.

Met waterzijdig inregelen wordt uw woning meer gelijkmatig warm. Bovendien leidt waterzijdig inregelen tot een lager energieverbruik: een goed ingeregelde CV-installatie bespaart 10 tot 15% op uw gasverbruik!

iStock-1130696701.jpg

Komfort verhogend

Heading 1

Regel en wetgeving:

Waterzijdig is sinds maart dit jaar verplicht als je de cv-ketel vervangt. Bijna niemand is op de hoogte van deze nieuwe wetgeving.

De nieuwe regels zien erop toe dat verwarmingsinstallaties van woningen goed waterzijdig zijn ingeregeld bij de vervanging van een cv-ketel, hybride ketel of warmtepomp. Ook als de radiatoren worden vervangen is waterzijdig inregelen bij de nieuwe radiatoren verplicht.

Oude woningen

In woningen waar waterzijdig inregelen technisch niet mogelijk is, geldt de verplichting niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in oude woningen waar geen temperatuurregeling mogelijk is per radiator. En bij installaties in woningen die al waterzijdig zijn ingeregeld, hoeft dat niet nogmaals te gebeuren. Aan de installateur ter plekke om te beoordelen of dat het geval is.

Alleen het bijstellen van een voetventiel is niet altijd voldoende. Volgens de regels moet er namelijk ook ‘zelfregelende apparatuur’ worden aangebracht. Te denken valt aan een thermostatische radiatorknop, een kamerthermostaat, een thermostaat van een ventilatorconvector of gebouwautomatiserings- en controlesystemen die de temperatuur reguleren per verblijfsruimte of -gebied.

bottom of page