top of page

Waarom waterzijdig inregelen?

waarom%20waterzijdig%20inregelen%20(bewe

Een slecht ingeregelde cv-installatie verlaagt het wooncomfort en verhoogt de energiekosten. Wanneer een installatie door goed waterzijdig in te regelen in balans is, zal het wooncomfort juist toenemen en werkt de warmteopwekker optimaal. Dit zorgt voor lagere energiekosten en een vermindering van de CO2-uitstoot. Hierdoor zal de energieprestatie van de woning toenemen!

Waterzijdig inregelen - Goed en slecht.p

Onjuist ingeregelde CV-installaties kunnen voor veel problemen zorgen, zoals een ongelijkmatige warmteverdeling en onnodig hoge energiekosten voor uw klanten. Radiatoren dicht bij de CV-ketel ontvangen vaak te veel warm water, terwijl verder gelegen radiatoren nauwelijks opwarmen. Dit leidt tot een onbalans, waardoor sommige ruimtes ongemakkelijk koud blijven.

De problemen van onbalans in de cv-Installatie

  • Ongelijke warmteverdeling: Radiatoren dicht bij de ketel oververhitten, terwijl verder gelegen radiatoren te weinig warmte krijgen.

  • Verminderd comfort: Essentiële leefruimtes blijven koud, wat leidt tot ontevredenheid bij de klant.

  • Verhoogd energieverbruik: Onnodig hoge stookkosten door inefficiënt gebruik van de cv-installatie.

De voordelen van waterzijdig inregelen 

 

  • Lagere energiekostenEen goed ingeregelde cv-installatie bespaart tot 10-15% op het gasverbruik. Dit maakt het systeem efficiënter en voordeliger voor de klant.

  • Verhoogd systeemrendementDoor een gelijkmatige warmteverdeling hoeft de cv-ketel minder hard te werken, wat de levensduur van het systeem verlengt en de onderhoudskosten verlaagt.

  • Verminderde klachtenHet optimaliseren van de warmtestroom minimaliseert klachten over temperatuurverschillen in verschillende ruimtes, wat bijdraagt aan de klanttevredenheid.

iStock-1130696701.jpg

Comfort verhogend

Heading 1

Wettelijke verplichtingen

Waterzijdig inregelen is niet alleen een aanbevolen methode voor energie-efficiëntie, maar ook een wettelijke verplichting. Volgens de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) en de Nederlandse regelgeving (Bouwbesluit en Regeling Bouwbesluit) moet bij vervanging van de cv-ketel of meer dan 1/3 van de radiatoren, het systeem hydraulisch worden gebalanceerd.

Uitzonderingen

In woningen waar waterzijdig inregelen technisch niet mogelijk is, geldt de verplichting niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in oude woningen waar geen temperatuurregeling mogelijk is per radiator. En bij installaties in woningen die al waterzijdig zijn ingeregeld, hoeft dat niet nogmaals te gebeuren.

Alleen het bijstellen van een voetventiel is niet altijd voldoende. Volgens de regels moet er namelijk ook ‘zelfregelende apparatuur’ worden aangebracht. Te denken valt aan een thermostatische radiatorknop, een kamerthermostaat, een thermostaat van een ventilatorconvector of gebouwautomatiserings- en controlesystemen die de temperatuur reguleren per verblijfsruimte of -gebied.

bottom of page